برای دانلود قانون اساسی ایالات متحده امریکا بارگیری پیوست‌ها مراجعه نماید
در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می کند، تا آیتی از آیات حقو حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو د.دل و جانشان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه ساخت، تا همه ی غوغا و هیاهویشان را شور عشقخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ول ی را اف سر شان…
توضیحات دانلود کتاب اطلس حقوق بشر مهم ترین ویژگی های کتاب حاضر به قرار زیر است : ۱-مفاهیم حقوق بشر به زبانی ساده – که برای همگان با هر سطح معلومات قابل فهم باشد – مطرح گردیده است . ۲- دسته بندی مفاهیم حقوق بشری به بخش های اصلی و تبیین زیر مجموعه های هر یک از بخش ها به گونه ای که خواننده می تواند خلاصه کتاب و حتی رویکرد…
انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود . بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر…
انسان یک موجود اجتماعی است و نمیتواند به تنها خود زندگی را پیش ببردهمانا خانواده یک اجتماعی کوچک اجتناب ناپذیر انسان خواه و مخواه درآن تولد میشود و زندگی میکند .خانواده درحقیقتتهداب زندگی افراد میباشد درحالیکه ایجاد روابط و فسخ روابط مربوط به اعضای خانواده میباشد و اما بخاطر استحکام آن جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . کلیه حقوق این مطلب به نویسنده آن تعلق دارد جهت دانلود…
قانون اجراآت جزائی جدید توسط محترم همایون حدید محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ ارسال گردیده است.  
چگونه میتوانیم جرم را از جامعه ریشه کن کنیم ، نوشته ی از محمد همایون "حدید" همکار همیشگی پایگاه حقوق دانان افغانستان که اکنون مصروف تحصیل در رشته قضایی دانشگاه بلخ است به ما جهت نشر فرستاده است. مقاله که اکنون در دسترس شما قرار دارد بدون تصحیح نشر گردیده در صورتیکه نظریات و انتقادات دارید میتوانید در قسمت پاین متن(نظریات) برای نویسنده یاد آور گردید ، این امر سبب…
محمد همایون " حدید" دانشجوی دانشگاه بلخ که در رشته قضائی به تحصیلات خویش ادامه میدهد، یکبار دیگر برای علاقه مندان رشته حقوق واژه های حقوقی دری به انگلیسی را که در جریان مطالعات خویش گردآوری نموده جهت نشر به پایگاه حقوق دانان افغانستان ارسال نموده است که پایگاه حقوق دانان افغانستان به پاس زحمات شان و برای به دسترس قرار دادن آن به شما علاقه مندان رشته حقوق از…
علم حقوق عبارت از تحلیل قواعد و مقرراتی که رعایت آنها عدالت ونظم اجتماعی را تأمین مینماید. تهيه و ترتيب: فردين (فروتن) و روح الله (فـــراهي)
صفحه 1 از 2

آخرین نظریات