در باره ما

خداوند را سپاس گذارم که توفیق خدمت به علاقمندان عزیز رشته حقوق را به من داده است تا بتوانم کمکی هر چند کوچک در نشر علم و دانش عرصه حقوق و قانون داشته باشم.

پایگاه حقوق دانان افغانستان  یک سایت انترنتی حقوقی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی است .این سایت  وابسته به هيچ جريان سياسی نیست.  هدف از ایجاد این سایت ارائه مشوره های حقوقی به شهروندان است.  این سایت  به ارزش های اسلامی ، دموکراسی و آزدی بیان احترام دارد، و  در جهت تقویت ارزش های اسلامی کوشش می کند. پایگاه حقوق دانان افغانستان مدافع کرامت انسانی بوده و  مخالف هر گونه تبعیض نژادی، قومی، فرقه ایی ، زبانی است.

با احترام

مدیر مسوول پایگاه حقوق دانان افغانستان

آخرین نظریات