فرزاد
فرزاد
آفلاین
0
سلام
من به دلیل نداشتن جواز رانندگی (بدون تصادف)سه ماه محکمه اول قید داد و در محکمه دوم ثارنوالی قید بیشتر نخواسته بود،محکمه دو قیدگذشته داد و در 2ماه ودوهفته آزاد شدم
امکان داره محکمه سه قید بیشتر بده و یا همو محکمه دو را تائید میکنه
بعد اینکه ثارنوال بعد آزادیم زنگ زده و صاحب موتر را از مه خواست و او نفر حالی نیست،ثارنوال میتانه به نفری که ضمانت مره کده تا آزاد شوم فشار بیاره بخاطر حاضر کردن صاحب موتر؟
تشکر از وبسایت یاری دهنده تان

پاسخ پذیرفته شده

ایوبی
ایوبی
آفلاین
سه شنبه, مارس 04 2014, 01:20 PM - #لینک دائمی
0
تشکر از پرسش شما !

از اینکه دوسیه شما به محکمه سوم محول گردیده ، وکیل مدافع شما (در صورتیکه قبلا وکیل مدافع تعیین نموده باشید )میتواند از قضیه شما دفاع و فیصله را به نفع شما مطابق قانون تغییر دهد.
همچنان شخص ضامن صرف ضمانت شما را نموده و سارنوالی میتواند در صورت عدم موجودیت شما ، ضامن را جلب نماید، اما مالک موتر از این امر مثتثنی است و نمی تواند در مورد شخص ثالث در صورتیکه قبلاً ضامن آن نشده باشد مورد جلب سارنوالی قرار گیرد.

تشکر از شما
پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
پاسخ ها (0)
  • هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
پاسخ شما

آخرین نظریات

  • آخرین سوالات
سلام من به دلیل نداشتن جواز رانندگی (بدون تصادف)سه ماه محکمه اول قید داد و در م...
سلام خدمت شما میخواستم بپرسم در صورت انصراف از عقد ازدواج هدایا(تحایف) که بی...
تفریق
شروع شده با ایوبی
تفريق به سبب ضرر را معرفي نموده و نيز واضيح سازيد که از نظر قانون مدني کشور زن ...
ثبوت نسب
شروع شده با ایوبی
سلام ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت چه وقت صورت گرفته ميتواند؟...
فرق بين تربيت و حضانت را متختصراً توضيح بداريد؟...
از انواع حقوق مالي زوجه نام بگيريد؟...