پاسخ ها (1)
 • پاسخ پذیرفته شده

  Super User
  Super User
  آفلاین
  یکشنبه, ژانویه 12 2014, 05:42 PM - #لینک دائمی
  0
  بصورت عموم زوجه در برابر شوهر خود از سه نوع حقوق مالي برخوردار مي باشد، که اين حقوق عبارتند از: حق مهر، حق نفقه، حق ميراث البته در مورد حق ميراث زوجه بايد گفت که زوج نيز در اموال زوجه متوفي خويش داراي حق ميراث شناخته ميشود که اين حق از حقوق مشترک زوجين بشمار مي رود.
  پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
پاسخ شما

آخرین نظریات

 • آخرین سوالات
سلام من به دلیل نداشتن جواز رانندگی (بدون تصادف)سه ماه محکمه اول قید داد و در م...
سلام خدمت شما میخواستم بپرسم در صورت انصراف از عقد ازدواج هدایا(تحایف) که بی...
تفریق
شروع شده با ایوبی
تفريق به سبب ضرر را معرفي نموده و نيز واضيح سازيد که از نظر قانون مدني کشور زن ...
ثبوت نسب
شروع شده با ایوبی
سلام ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت چه وقت صورت گرفته ميتواند؟...
فرق بين تربيت و حضانت را متختصراً توضيح بداريد؟...
از انواع حقوق مالي زوجه نام بگيريد؟...