0
سلام خدمت شما

میخواستم بپرسم در صورت انصراف از عقد ازدواج هدایا(تحایف) که بین طرفین رد و بدل میگردد ، آیا دوباره مسترد میگردد یا خیر ؟

در مورد معلومات دهید
تشکر
پاسخ ها (1)
 • پاسخ پذیرفته شده

  سه شنبه, فوریه 25 2014, 07:58 AM - #لینک دائمی
  0
  می خواهم پیرامون سئوال برادر دینی و افغانی ام آقای جمشید سادات پاسخی در حد طاقت ام ارایه نمایم:
  ایشان در مورد آثار تحایف عطا شده پس از انصراف از عقد ازدواج پرسیده اند. در پاسخ می خواهم بگویم که در این مورد، احکام قانون مدنی افغانستان و قانون احوال شخصیه افغانستان متفاوت است. به همین اساس ذیل دو عنوان آن را بررسی می کنیم:
  1- وضعیت استرداد تحایف و هدایا مطابق قانون مدنی افغانستان:
  مطابق ماده 65 قانون مدنی افغانستان، این هدایا مشروط به وجود دو شرط قابل استرداد است:
  یک: فسخ قرارداد از طرف هدیه گیرنده صورت گرفته باشد.
  دو: هدیه و تحفه موجود باشد. یعنی تلف نشده باشد.
  در غیر آن قابل استرداد نیست.

  وضعیت استرداد تحایف و هدایا مطابق قانون احوال شخصیه افغانستان:
  طبق قانون احوال شخصیه در ابتدا دو صورت دارد:
  1) هدایا موجود است.
  2) هدایا تلف شده است.

  1) هدایا موجود است: در صورتی که هدایا موجود باشد، چه هدیه از نوع اشیا استعمالی باشد یا استهلاکی، قابل استرداد است. یعنی هدیه گیرنده مکلف به استرداد هدیه یا هدایا است.

  2) هدایا تلف شده است: در صورتی که تلف شده باشد، هدیه دو حالت پیدا می کند:
  یا هدیه از نوع اموال استعمالی است یا از نوع استهلاکی.
  در صورتی که استهلاکی باشد و تلف شده باشد، قابل مطالبه نیست. اما در صورتی که هدیه استعمالی باشد، دو صورت دارد:
  یا با تقصیر تلف شده است یا بدون تقصیر. در صورتی که بدون تقصیر اتلاف گردیده باشد، قابل استرداد نیست. اما در صورتی که با تقصیر تلف شده باشد باز هم دو حالت دارد:
  یا نامزدی در اثر فوت منفسخ گردیده یا فسخ در اثر انصراف یکی از متعاقدین.
  در صورت اول (به دلیل فوت) هدایا و تحایف قابل مطالبه نیست. اما در صورت دوم (انصراف از نامزدی)، اگر انصراف دهنده، گیرنده تحفه باشد، مکلف به واپس دهی و استرداد هدایا به هدیه دهنده است... .
  پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
پاسخ شما

آخرین نظریات

 • آخرین سوالات
سلام من به دلیل نداشتن جواز رانندگی (بدون تصادف)سه ماه محکمه اول قید داد و در م...
سلام خدمت شما میخواستم بپرسم در صورت انصراف از عقد ازدواج هدایا(تحایف) که بی...
تفریق
شروع شده با ایوبی
تفريق به سبب ضرر را معرفي نموده و نيز واضيح سازيد که از نظر قانون مدني کشور زن ...
ثبوت نسب
شروع شده با ایوبی
سلام ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت چه وقت صورت گرفته ميتواند؟...
فرق بين تربيت و حضانت را متختصراً توضيح بداريد؟...
از انواع حقوق مالي زوجه نام بگيريد؟...