زندگی نامه مرحوم حبیب الله غالب وزیر پیشین عدلیه افغانستان


جناب حبيب الله غالب فرزند مرحوم مولوي محمد عمر کوهستاني غالب در 17 ثور سال 1318 در قريۀ قاضي خيل ولسوالي کوهستان ولايت کاپيسا چشم به جهان گشود .
محترم غالب دورۀ ابتداييه را در مکتب گلبهار ولايت پروان به پايان رسانيده و بعدآ شامل مدرسۀ ابوحنيفه گرديده و درسال 1337 از آن مدرسه فارغ شدند. ايشان تحصيلات خويشرا در پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل دنبال نموده و در 15 قوس 1341 با اخذ ليسانس از آن پوهنحي فارغ و بتاريخ اول جدي همان سال دروزارت عدليه اشغال وظيفه کردند.
آقاي غالب نخستين دور ماموريت را در سمت آمر کتابخانه آغاز نموده و طي ساليان بعد الي 1361 بحيث مدير عمومي قلم مخصوص ، و مشاور در بخشهاي مختلف رياست عمومي تقنين ايفاي وظيفه نمودند .
در سال 1345 آقاي غالب غرض پيگيري تحصيلات عالي اختصاصي به کشور مصر رفته و دورۀ ماستري خويشرا در پوهنحي فقه وقانون پوهنتون الازهر قاهره دررشتۀ مقايسۀ فقه وقانون به پايۀ اکمال رسانيدند.

متعاقبآ اقدام به ثبت رسالۀ دکتوراي خويش تحت عنوان قانونيت جرم و جزا کرده ودر حاليکه مراحل مقتضي ريسريچ و تحقيق علمي بر آنرا تا حدي انجام داده بودند، باالاثر تقاضاي وزارت عدليۀ وقت ، قبل از مناقشۀ رساله ، به افغانستان مراجعه و منحيث مشاور رياست تقنين ورياست ديپارتمنت هاي انستيتوت امور قانون گذاري تعين شدند. محترم غالب در ساليان پسين بحيث نايب تحقيق و عرايض لوي سارنوال احراز موقف کرده و برتبۀ علمي قانونوال تثبيت درجه گرديدند.
باتحول جديدي که درسال 1357 درکشور رونما گرديد ، محترم غالب توسط رژيم وقت گرفتار و مدت چندي را در محبس سپري نموده و پس از آزادي از زندان وسپري نمودن مدت يکسال تحت مراقبت پوليس ، دوباره در رياست تقنين شامل وظيفه گرديدند. ولي پس از مدتي خدمت ، در حاليکه مجدداً مورد تعقيب و حکم گرفتاري قرار گرفنه بودند، مجبور به مهاجرت به کشور پاکستان گرديده والي سال 1373 در آن کشور اقامت گزيدند.
آقاي غالب در دورۀ مهاجرت طي ساليان متمادي جهت خدمت به مردم و فرزندان مهاجر افغانستان لحظه اي آر ام ننشسته و در بخشهاي گونه گون خيريه ، تحقيقي ،تعليمي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي با شرح ذيل انجام وظيفه نموده اند:
۱- عضو موسس شوراي ثقافتي جهاد افغانستان ، رئيس بخش تحقيقات اسلامي وسرپرست آن شورا .
۲- رئيس موسسۀ خيريۀ مدينۀ منوره براي تربيت ايتام و همچنان استاد پوهنتون دعوت وجهاد .
۳- رئيس تقنين وزارت عدليۀ حکومت موقت مجاهدين .
۴- رئيس تعليم وتربيۀ دارالايتام هاي موسسۀ خيريه اسرا .
(جناب آقاي غالب دراين ايام در پروسۀ صلح وحل قضيۀ افغانستان که از طرف مرحوم باباي ملت به همکاري ملل متحد براه انداخته شده بود ، درمجالس کويته ، بن و روم اشتراک کردند.)
باپيروزي مجاهدين، اقاي غالب در سال 1373 به کشور عودت نموده و به حيث معاون لوي سارنوالي در امور نظارت از تطبيق قوانين و رئيس حراست قانون وامور عدلي و قضائي مقرر شده و درطرح قانون اساسي و آوردن حکومت در کنفرانس هاي سويس و واشنگتن شرکت کردند.
جناب غالب دردرازاي ساليان حکومات موقت ، انتقالي و منتخب ، بعنوان عضو کميسيون مستقل اصلاحات عدلي وقضائي ، رئيس کميته ريفورم قوانين و عضو بورد مشورتي حقوقي وعدلي مقام رياست جمهوري انجام وظيفه نموده و در عين حال به حيث مشاورحقوقي وزارت عدليه نيز خدمت کردند.  
آقاي غالب قبل از احراز پست وزارت عدليه ، منحيث رييس بورد مشورتي حقوقي وعدلي مقام رياست جمهوري ايفاي وظيفه مينمود ند.
آقاي غالب در لويه جرگۀ قانون اساسي عضويت داشته و به کشور هاي عربستان سعودي ، سودان ، فرانسه ، سويس ، ايتاليا ، آلمان ، امريکا وکانادا سفر هاي کاري داشته اند.
ايشان تحقيقات علمي خويشرا دردستگاه پوليس ، حارنوالي ، محابس ودارالتآديب مصر و ترکيه به سر رسانيده اند.
محترم غالب داراي رتبۀ دولتي مافوق رتبه با چهارسال قدم بوده ، و دردوران کارحارنوالي ، درجۀ علمي حارنپوه را حاصل کرده اند.

منبع" وزارت عدلیه"

بازدید 6328 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در شخصیت ها
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید