بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری…
نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در ولایت بلخ سیمینار سه روزه را تحت عنوان «اسباب کسب ملکیت زنان در شریعت و قانون» در دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی دایر کرد.در اخیر برنامه برای اشتراک کننده گان تصدیق نامه‌ها از جانب مجمع حقوق دانان افغانستان در بلخ اهدا گردید.از سوی هم تقدیرنامه از سوی آن نهاد تحصیلی به نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در ولایت بلخ اهدا شد.
     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان ارسالی: ف.ف چکیده مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید. افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون…
طبق فقه حنفی در چهار حالت کل مهر ساقط می شود: 1-      در تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه : تمام تفریق های که از طریق غیر طلاق قبل از دخول و خلوت واقع گردد موجب سقوط کل مهر می شود خواه تفریق از جانب زوج باشد و یا زوجه ، مانند : تفریق به سبب ارتداد زوجه ، امتناع زوجه از قبول اسلام و مسلمان شدن زوجه و…
حقوق را میتوان به اشکال مختلف آن تقسیم کرد، که عمده ترین آن ها عبارت اند از تقسیم حقوق از نگاه منابع آن و تقسیم حقوق بر بنیاد قلمرو آن. اینک هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم. اول- تقسیم حقوق از نگاه منابع: ازاین لحاظ به حقوق عرفی (غیر مدون) و حقوق مدون تقسیم میگردد. حالا هر یک را مختصراً به طور جداگانه مورد مطالعه قرار…
هبه از ریشه وهب گرفته شده است که در لغت به معنای انعام ، بخشش ، بخشیدن و دادن چیزی برای کسی بدون عوض است . تملیک کننده را واهب ،طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له ) و مالی را که مورد هبه است ، موهوبه می گویند . در اصطلاح حقوقی و فقهی نیز هبه عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را…
1-قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان…
نسب مصدر است و در لغت به معنی انتساب ، قرابت و خویشاوندی ، نژاد ، اصل ، خاندان ، سلسله ،رگ و ریشه و پیوند است که جمع آن انساب است . نسب امری است که به واسطه انعقاد نُطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید ، از این امر ، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی مادر و دیگری پدر…
حق نسبی عبارت از حقی است که در مقابل یک یا چند نفر است ؛ بعنی : فقط ایجاد تکلیف برای اشخاص معدودی می نماید که آنها باید آن را احترام نموده و تکالیف خود را در برابر آن انجام دهند . تمام اقسام حقوقی دینی از این قبیل است ، مثلا: هرگاه کسی ده هزار افغانی قرضدار دیگری باشد ، حق داین صرف در برابر قرضدار (مدیون) است و…

آخرین نظریات