طبق فقه حنفی در چهار حالت کل مهر ساقط می شود: 1-      در تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه : تمام تفریق های که از طریق غیر طلاق قبل از دخول و خلوت واقع گردد موجب سقوط کل مهر می شود خواه تفریق از جانب زوج باشد و یا زوجه ، مانند : تفریق به سبب ارتداد زوجه ، امتناع زوجه از قبول اسلام و مسلمان شدن زوجه و…
نسب مصدر است و در لغت به معنی انتساب ، قرابت و خویشاوندی ، نژاد ، اصل ، خاندان ، سلسله ،رگ و ریشه و پیوند است که جمع آن انساب است . نسب امری است که به واسطه انعقاد نُطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید ، از این امر ، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی مادر و دیگری پدر…
یکی از رسوم مرسوم در افغانستان " بد دادن " دختران است. شیوۀ عملی اجرای این رسم طوری است که به منظور حل و فصل نزاع میان دو قوم و قبیله و حتی دو فامیل دختری را از طرف متجاوز و جانی تسلیم فامیل متضرر و یا مجنی علیه می نمایند. به عنوان مثال، هرگاه برادر و یا پدر مرتکب قتل گردد ، جرگه قومی برای حل و فصل مسالمت…
آثار ازدواج تامين رابطه زوجيت به اثر ازدواج يا عقد نکاح براي طرفين عقد ايجاب يک سلسله وجايب را براي طرفين مي‌‌نمايد که هريک مکلف به رعايت آن مي‌‌باشند. که اين وجايب سه قسم است: اول: موضوع حقوق و وجايب مشترک زوجين. دوم: وجايب شوهر در برابر زن. سوم: وجايب زن در برابر شوهر. وجايب مشترک زوجين در برابر يکديگر شامل حسن معاشرت زوجين نسبت به يکديگر مي‌‌باشد يعني لازم…
مقدمه 1 ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي مي‌باشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان مي‌آيد. از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و…
فلسفه وجودی نامزدی این است که هریک از نامزد ها در این دوره یکدیگر را بشناسند و از افکار، اخلاق، گرایش های فکری و طرز تفکر همدیگر آگاهی متقابل حاصل نمایند و در صورتی که اطمینان حاصل نمایند که می توانند در آینده زندگی پر از اطمینان داشته باشند می توانند اقدام به ازدواج نمایند و در صورتی که طرفین عقد تشخیص بدهند که نمی توانند زندگی پر از اطمینان…
تجاوز جنسی تجربه‌ای بسیار وحشتناک است که هم تاثیرات کوتاه‌مدت و هم تاثیرات بلندمدت بر افراد می‌گذارد. صدمه دیدن از سوی کسی که با او شناخت قبلی دارید می‌تواند بسیار ناراحت‌ کننده‌تر از حمله‌ی یک بیگانه باشد، به ویژه اگر او از اشخاص مورد اعتماد شما بوده باشد. دوست من ممکن است چه احساسی داشته باشد: به خاطر بسپارید اینکه «افراد واکنش‌های مختلفی دارند و هریک روش متفاوتی برای برخورد…
زنان برشوهران خود دارای حقوقی هستندکه بخشی ازآنهاحقوق معنوی (غیرمالی) وبرخی دیگرحقوق مالی (مادی) می باشند. ازجمله این حقوق ماحقوق معنوی زن رامورد بررسی قرارمیدهیم: حقوق معنوی یاغیرمالی: عبارت ازصلاحیت وامتیازی است که هدف ازآن رفع نیازمندی های عاطفی واخلاقی انسان بوده ارزش دادوستد رانداشته وقابلیت تقویم به پول و مبادله بامال رانمی داشته باشد. به طورمثال حق زوجیت؛ حق ربوت (پدری)؛ حق بنوت (فرزندی) ازجمله مثال بارز حقوق غیرمالی…
حق حضانت طفل(سرپرستی طفل) ازدید شریعت اسلامی وقانون مدنی افغانستان : خواجه تواب توابیکی دیگر ازحقوق معنوی (غیرمالی) زوجه برزوج (شوهر) اینست که درصورت جدایی ازشوهر یادرصورت وفات شوهر حضانت طفل به او (زن) سپرده می شود.حضانت مطابق ماده 236 قانون مدنی افغانستان عبارت ازحفاظت وپرورش طفلی است درمدتی که طفل به حفاظت وپرورش زن محتاج باشد.طوریکه ازدیدگاه شریعت مقدس اسلام وقانون مدنی افغانستان حضانت وسرپرستی طفل بیش ازهرکس دیگری…

آخرین نظریات