بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری…
نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در ولایت بلخ سیمینار سه روزه را تحت عنوان «اسباب کسب ملکیت زنان در شریعت و قانون» در دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی دایر کرد.در اخیر برنامه برای اشتراک کننده گان تصدیق نامه‌ها از جانب مجمع حقوق دانان افغانستان در بلخ اهدا گردید.از سوی هم تقدیرنامه از سوی آن نهاد تحصیلی به نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در ولایت بلخ اهدا شد.
     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان ارسالی: ف.ف چکیده مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید. افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون…
حقوق را میتوان به اشکال مختلف آن تقسیم کرد، که عمده ترین آن ها عبارت اند از تقسیم حقوق از نگاه منابع آن و تقسیم حقوق بر بنیاد قلمرو آن. اینک هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم. اول- تقسیم حقوق از نگاه منابع: ازاین لحاظ به حقوق عرفی (غیر مدون) و حقوق مدون تقسیم میگردد. حالا هر یک را مختصراً به طور جداگانه مورد مطالعه قرار…
هبه از ریشه وهب گرفته شده است که در لغت به معنای انعام ، بخشش ، بخشیدن و دادن چیزی برای کسی بدون عوض است . تملیک کننده را واهب ،طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له ) و مالی را که مورد هبه است ، موهوبه می گویند . در اصطلاح حقوقی و فقهی نیز هبه عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را…
1-قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان…
حق نسبی عبارت از حقی است که در مقابل یک یا چند نفر است ؛ بعنی : فقط ایجاد تکلیف برای اشخاص معدودی می نماید که آنها باید آن را احترام نموده و تکالیف خود را در برابر آن انجام دهند . تمام اقسام حقوقی دینی از این قبیل است ، مثلا: هرگاه کسی ده هزار افغانی قرضدار دیگری باشد ، حق داین صرف در برابر قرضدار (مدیون) است و…
محمد نسیم سحر 1.       حقوق به مجموعه قواعدی الزام آوری اطلاق می شود که بر روابط افراد در یک جامعه، از این جهت که در اجتماع زندگی میکنند حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. حقوق در این معنا به مفهوم حقوق وضعی بکار میرود. 2.       در معنای دوم - حقوق به سلطه، اختیار و امتیازی اطلاق می شود که فرد نسبت به چیزی دارد و…
وکیل مدافع در کنار صفات اخلاقی ، قانونی خود بخاطر نیل به اهداف معینه باید دارای صفات خوب نیز باشد چون این صفات باعث شهرت و موفقیت وکیل میشود . در ذیل به چند صفات خوب یک وکیل مدافع اشاره خواهیم داشت . يک وکيل مدافع زحمت کش: شما نمي خواهيد که يک وکيل مدافع تنبل وکاهل داشته باشيد بلکه آرزو داريد وکيل مدافع شما بسيارزحمت کش باشد.   يک…

آخرین نظریات