مقالات دانشجویان

مقالات دانشجویان (6)

محمد همایون حدید محصل سال چهارم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشګاه بلخ نقش سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقوی در جلوګیری از جنګ و صلح پا یدار کلیات تعریف صلح صلح عبارت از فضای آرامش جامعه است که در آن مصونیت ، عدالت و آزادی از طریق همکاری افراد جامعه تامین شده باشد . صلح ګلمه عربی بوده وتقریبا دارای یازده معنا ذیل میباشد : نفع لیاقت حسن وخوبی استعداد و کفایت اصلاح و نواقص وکاستی ها خوبی و…
یکشنبه, 24 آبان 1394 ساعت 06:30

توسعه سیاسی

نوشته شده توسط
نگارش: نُصرت الله "نبیل" محصل صنف چهارم اداری و دیپلوماسی پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی توسعه سیاسی مقدمه: توسعه سیاسی یکی از دانشواژه های معروف و مشهور در علم سیاست بوده ؛که در نیم قرن اخیر انقلاب را در عالم سیاست برپا ساخت و همواره مورد توجه سیاسیون و نویسندگان قرار دارد و امروزه مکتب بزرگی را تشکیل داده که در هرگوشه از جهان داری موافقین و مخالفین بی حد وحصری میباشد. اگر موشگافانه این مورد را مورد بررسی قرار…
بسم الله الرحمنالرحیم نگارش: نصرت الله "نبیل" محصل صنف چهارم اداری و دیپلوماسی مقدمه:     ماده 121 یکی از بحث انگیز ترین ماده از قانون اساسی است که طی چند سال اخیر دانشجویان علم حقوق و چیز فهم های حقوق اساسی افغانستان تا حد توان به نوشتن مقالات متعدد و جامع در مورد این قانون پرداخته و نظریات متفاوت همه جانبه در این مورد ارایه نموده اندولی با وجود این همه تالیفات و مقالات در مورد ماده 121 هنوز اختلافات…
     جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان علی ظفر یوسفی وکیل مدافع مقدمه داشتن یک جامعه ی مرفه، متمدن و توسعه یافته آرمان هر شهروند یک کشور است؛ وجود یک کشوری که همه ی افراد کشور به حق و حقوق شان منصفانه رسیده گی شود آرزوی دیرینه ی تبعه ی هر سرزمین است؛ عدالت در امور قضاوت می تواند از موارد مهم و حیاتی هر جامعه باشد، عدالت قضایی یکی از شاخه های بسیار مهم عدالت است…

آخرین نظریات